Czech  English - Deutsch

Historie penzionu

Současná podoba vychází ze stavu zámečku, který byl roku 1837 vystaven na troskách, a který sloužil jako administrativní budova ke správě statků rodu Dlouhoveských, některé stavební prvky jsou patrny dodnes.

Historie Kraselova

První písemná zmínka o Kraselově je sice až z roku 1356, ale tradice mluví o osídlení zdejší krajiny panem Kraselem a o jeho hradu (tvrzi) už ve století devátém. Majitelé Kraselova se měnili v průběhu staletí často. V roce 1645 Adam Záborský z Brloha opravil po předchozím vpádu Buquoyovy armády nejen zdejší kostel sv.Vavřince (postavený roku 1384), ale z trosek tvrze postavil zámeček a při něm pivovar. Už půl století poté je však zámeček Balbínem nazván zříceninou.

Rod Dlouhoveských

Roku 1679 koupil tvrz Jan Ignác Dlouhoveský z Dlouhé vsi, světící biskup pražský a probošt svatovítské kapituly. Spojením s Němčicemi vytvořil z obou rodový statek.

Současná podoba vychází ze stavu zámečku, který byl roku 1837 vystaven na troskách, a který sloužil jako administrativní budova ke správě statků rodu Dlouhoveských, některé stavební prvky jsou patrny dodnes. Architektonicky významný je vjezd do Kraselovského Dvora, který tvoří raně barokní brána s volutovým nástavcem s malovaným sv. Janem Nepomuckým a erbem Dlouhoveských.

Erb rodu Dlouhoveských

Druhá polovina 20. století

Během druhé poloviny 20. století zámeček sloužil pro potřeby místního JZD. To ho v 90. letech opustilo v dezolátním stavu.

V současné době je alespoň část původního dvora po náročné rekonstrukci a původní tvrz uvítá své hosty pod názvem Penzion U sv. Jana. Na návsi Kraselova se totiž nachází socha sv. Jana Nepomuckého, nalevo od sochy je již zmíněná brána do Kraselovského Dvora.